...om förstoppning i allmänhet

Hur ofta bör man tömma tarmen?

Alla har sin egen matsmältningsrytm beroende på ålder och kost, och därmed sin egen uppfattning om vad som är normalt när det gäller matsmältningen. Vad som räknas är var och ens personliga välbefinnande. Läkare talar om förstoppning om tarmtömningen sker mer sällan än tre gånger i veckan.

Hur definierar man förstoppning?

Det finns en medicinsk definition, men alla har sin egen personliga uppfattning om vad förstoppning är. Om du till exempel brukar tömma tarmen varje dag men det inte fungerar, om så bara en enda dag, kan du säkert känna dig obehagligt förstoppad. Äldre personer och kvinnor drabbas i regel oftare av symtomen. Läkare talar om förstoppning om tarmtömningen sker mer sällan än tre gånger i veckan.

Varför får äldre oftare förstoppning än yngre?

Förstoppning är inte en sjukdom utan ett symtom. När vi blir äldre kan peristaltiken i tarmarna bli svagare och då stannar avföringen kvar i tarmen längre. Mer vätska hinner då extraheras från den och avföringen blir hårdare. Med stigande ålder inträffar inte bara kroppsliga förändringar, utan förändringar i den personliga livsstilen kan också bidra till förstoppning.

...om MICROLAX®

Hur ska jag använda MICROLAX®?

MICROLAX® är mycket lätt att använda när man sitter på huk eller på toaletten i sin vanliga sittställning. Vrid av förslutningen och fukta spetsen med en droppe av tubens innehåll. För sedan in tubens hals helt och hållet i ändtarmen. Du märker nästan inte av tuben när den förs in. Nu behöver du bara trycka ut allt innehåll i tuben i ändtarmen. Fortsätt att hålla minituben hoptryckt medan du för ut den ur ändtarmen. När det är klart, ställ dig upp och spänn skinkorna lätt så att lösningen inte läcker ut. Kassera minituben efter användning. Efter bara 5–15 minuter kommer ändtarmen att kunna tömmas.

Vad ska jag göra om det inte blir någon tarmrörelse när det har gått 15 minuter?

Matsmältningssystemet fungerar olika hos olika människor. Ibland kan det bli en fördröjning innan lösningen börjar verka. Det har inte förekommit några rapporter om effekter av överdosering. Om du fortfarande inte får någon lindring för din förstoppning efter att du använt MICROLAX®, kontakta läkare som kan fastställa orsaken till förstoppningen och förskriva den bästa alternativa behandlingen.

Kan jag använda MICROLAX® varje dag?

Risken att utveckla beroende när man använder MICROLAX® är liten, så du kan använda det varje dag under en kortare tid. Det är dock inte avsett för långvarigt bruk. Om du har förstoppning varje dag under en längre tid bör du tala med en läkare som kan undersöka orsaken och föreslå det bästa behandlingsalternativet.

Kan det förekomma interaktion med andra läkemedel?

Microlax® kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel som innehåller natriumpolystyrensulfonat (används vid höga kaliumnivåer i blodet).

Kan MICROLAX® medföra tillvänjning?

Nej, MICROLAX® verkar där det behövs, dvs. i ändtarmen. Miniklysmat verkar lokalt. Den påverkar inte tarmaktiviteten, så risken att man ska utveckla beroende är liten.

Hur fungerar MICROLAX®?

Minituben som innehåller 5 ml är lätt att använda, hygienisk och diskret, och verkar snabbt i ändtarmen. De aktiva ämnena, natriumcitrat och natriumlaurylsulfoacetat, frigör vatten som bundits i avföringen och den mjukas upp. Lindring inom 5–15 minuter. Miniklysmat verkar lokalt och påverkar inte tarmaktiviteten. Risken att utveckla tillvänjning är liten.

Kan jag använda MICROLAX® också om jag har kronisk förstoppning?

Nej. MICROLAX® är inte avsett för kronisk förstoppning. Rådgör alltid med läkare om förstoppningen inte ger med sig.

...om MICROLAX® för spädbarn och barn under 3 år

Hur får man rätt dos av MICROLAX®?

Tryck ut lite gel ur tuben och för in tubens hals halvvägs i ändtarmen (se markering). Det bästa sättet att applicera den gelliknande lösningen är att börja klämma på minituben bakifrån.

Vad behöver jag veta när jag använder det till barn?

Det är mycket lätt att använda MICROLAX® för spädbarn och små barn när de ligger på skötbordet för blöjbyte. För endast in halva tubhalsens längd (till markeringen) och tryck in innehållet i ändtarmen. Efter att ha använt MICROLAX®, för ihop barnets ben och tryck dem försiktigt ned mot skötbordet. Det hindrar lösningen från att läcka ut. När minituben har använts är det bara att kassera den.

Vad ska jag göra om önskad effekt uteblir?

Rådgör med läkare om förstoppningen inte ger med sig.

Från vilken ålder kan jag ge mitt barn MICROLAX®?

Det finns inga åldersrestriktioner för MICROLAX® till spädbarn.

Hur ofta kan jag ge MICROLAX® till mitt barn?

Om förstoppningen varar en längre tid ska du alltid vända dig till en läkare.

...om MICROLAX® i samband med graviditet och amning

Om jag använder MICROLAX® när jag är gravid, kan det skada mitt barn?

Nej! Lokalt verkande miniklysma som MICROLAX® verkar i ändtarmen. MICROLAX® kan användas i samband med graviditet och amning. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder något läkemedel.

Kan användning av MICROLAX® framkalla för tidig förlossning?

Nej, eftersom det inte finns något samband mellan aktivitet i ändtarmen och stimuli för att sätta igång förlossning.

Tas MICROLAX® upp av kroppen?

Nej. MICROLAX® verkar lokalt i ändtarmen. Verkningsmekanismen hos MICROLAX® gör att det kan användas av gravida kvinnor eftersom det inte är skadligt för vare sig mor eller barn. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder något läkemedel.

Kan jag använda MICROLAX® också när jag ammar?

Ja, MICROLAX® kan användas när du ammar. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder något läkemedel.