Kontakt

Om det rör sig om ett akut sjukdomstillstånd eller om du behöver specifik medicinsk rådgivning, vänd dig till läkare eller vårdcentral/sjukhus.
Om du vill tala med någon om MICROLAX® är du välkommen att ringa nedanstående nummer:
08-503 385 00
Du kan också mejla oss på med-info@its.jnj.com